Nærvarme er let, billigt og grønt

luft til vand varmepumpe

4 udvalgte fordele ved nærvarme

  1. Nærvarme er varme med de samme fordele, som du kender det fra fjernvarme. NÆRVARMEVÆRKET tilbyder Nærvarme uden for fjernvarmeområder. I forhold til fjernvarme slipper du for investeringen til blandt andet centralkedel og tilslutningen fra værk til forbruger. Selve "værket" er hos dig som nærvarme-forbruger.  

  2. Med nærvarme får du ukompliceret og miljøvenlig varme i dit hus fra en effektiv luft til vand varmepumpe. Med en luft til vand varmepumpe får du en fuldautomatisk og miljøvenlig varmeløsning.

  3. Varmepumpen opvarmer dit hjem og dit brugsvand så effektivt, at du typisk kan reducere dine varmeudgifter med op til 40 %. Når du skal have monteret en luft til vand varmepumpe kræver det, at du har et passende radiatorsystem og/eller gulvvarme.

  4. Når luft til vand varmepumpen først er monteret, er det lige så nemt, som hvis du har fjernvarme. Varmepumpen er nemlig fuldautomatisk og kræver ingen daglig vedligeholdelse som f.eks. træpillefyret.
Nærvarme i hjemmet
Udedel varmepumpe

Det er billigt

For at få nærvarme skal du betale et engangsbeløb, som dækker medlemsskab af Nærvarmeværket a.m.b.a. samt efterfølgende køb af varmepumpen. Du bliver hermed andelshaver i NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a. Derefter betaler du aconto rater 4 gange årligt, der dækker et fast årligt service, løbende vedligehold af varmepumpen inkl. reservedele og FRI udskiftning når varmepumpen er udtjent efter 15-20 år. 

Din årlige faste aconto bidrag afhænger udelukkende af størrelsen på varmepumpen. 
Når varmepumpen efter 15-20 år er ved at være udtjent, monteres en ny uden yderligere omkostninger.

 

Købsprisen for varmepumpen som ativeres af en andel som andelshaver i NÆRVARMEVÆRKET er det eneste, der opkræves for at få monteret nærvarme med en luft til vand varmepumpe i din ejendom.

Beløbet dækker også fjernelse af dit eksisterende kedelanlæg (dog ikke skorsten og evt. olietank).

Du kan få din investering finansieret med en fordelagtig rente hos Resurs Bank.

Det er fællesskab

Får du nærvarme hos os, bliver du andelshaver i NÆRVARMEVÆRKET og får dermed medbestemmelse og ejerskab i selskabet, ligesom det kendes fra vand- og fjernvarmeselskaber.

Ligesom ved fjernvarmeselskaber ”hviler NÆRVARMEVÆRKET i sig selv” hvilket vil sige, at selskabet ikke skal tjene penge på varmesalg, men udelukkende sikre sine forbrugere den bedste og billigste varme nu og fremadrettet.

Du betaler kun for den strøm varmepumpen bruger til eget elselskab, mens NÆRVARMEVÆRKET står for alt andet til varmepumpen som bl.a. installation, vedligeholdelse, service og drift.

Det er grønt

Har du et gammelt oliefyr, så udleder du årligt op til ca. 6 tons CO2. Ved at skifte til en luft til vand varmepumpe vil du reducere udslippet til det halve. Desuden vil du bruge langt mindre strøm på at opvarme brugsvandet, da den bruger meget lidt energi på at opvarme vandet.

Skift til nærvarme

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du skifter til en løsning med luft til vand varmepumpe. Vi er altid klar til at give dig et realistisk og uforpligtende tilbud.

*) Standardhus på 130 m2 der bruger 18 MWh ~ 2.000 L olie om året. 

Få nærvarme

Ring til os på telefon 4048 4399 og få mere at vide…