Pris for nærvarme

Typiske besparelser med nærvarme

Du kan her i skemaet se en gennemsnitlig beregning med sammenligning af forskellige opvarmningsformer, og selv se, hvad du kan forvente at spare ved at komme med i Nærvarmeværket.

Varmeudgift for standardhus* Årlig udgift inkl.
hensættelse til nyt anlæg
Oliefyr inkl. service 32.133,00 kr.
Gasfyr inkl. service 24.915,00 kr.
Træpillefyr u/service 22.554,00 kr.
Fjernvarme gennemsnit jf. Forsyningstilsynet 14.605,00 kr.
Luft/vand varmepumpe egen løsning inkl. service. 20.284,00 kr.
NÆRVARMEVÆRKET med luft/vand varmepumpe alt. inkl. 18.583,00 kr.

*) Standardhus på 130 m2 der bruger 18 MWh ~ 2.000 L olie om året

 

Det koster nærvarme

I det aktuelle tarifblad kan du se varmepumpe priser og hvad det koster at købe en varmepumpe, og samtidig blive medlem af Nærvarmeværket og hvilke løbende omkostninger, der er. Ved at blive en del af andelsselskabet, er du selv med til at sikre lave omkostninger, fordi der er mange andelshavere, der løfter opgaverne i fællesskab. De løbende forbrugspriser er alene baseret på elprisen, og du bliver dermed uafhængig af svingende priser på olie og fastbrændsel.

Det er muligt at få finansieret tilslutningsbidraget – se mere om finansieringsmulighederne her.

Download tarifbladet her

Definition af en standardinstallation

Finansiering

Du skal acceptere statistik-cookies for at se finansieringsmuligheder fra Resurs Bank.

Få nærvarme

Ring til os på telefon 4048 4399 og få mere at vide…