Luft-til-vand varmepumper: Nærvarme – oliefyrets afløser

Sådan virker nærvarme

Kernen i nærvarme er en yderst energivenlig og effektiv luft-til-vand varmepumpe, der enten erstatter dit oliefyr eller supplerer en eksisterende fastbrændselsløsning. Varmepumpen består af en inde- og en udedel, der henter varmen ud af luften og i et slags »omvendt køleskab« effektivt omsætter energien til varmt vand i dit eksisterende centralvarmeanlæg.

 

DVI varmepumpe

DVI varmepumpe

HS Tarm varmepumpe

HS Tarm varmepumpe

Sådan ser en nærvarme varmepumpe ud

Udviklingen af højeffektive og støjsvage varmepumper har været eksplosiv de senere år. Anlæggene er blevet mindre og har fået et markant designløft, så de i dag kan indpasses i alle inde- og udemiljøer, uden at skæmme.

Afløs oliefyret

Nærvarme-varmepumpen er oliefyrets ideelle afløser.

Når vi monterer din nye luft-til-vand varmepumpe, piller vi samtidig dit gamle oliefyr ned og fjerner det (gælder ikke skorsten og olietank).

Læs her om Sofie og Dennis, der skrottede deres oliefyr og blev tilfredse andelshavere i Nærvarmeværket.

M-Tec (Pico Energy) varmepumpe

M-Tec (Pico Energy) varmepumpe

Vaillant varmepumpe

Vaillant varmepumpe

Nærvarme er let, billigt og grønt

Tre fordele ved nærvarme

Nærvarme er varme med de samme fordele, som du kender det fra fjernvarme. Nærvarmeværket tilbyder nærvarme uden for fjernvarmeområder. I forhold til fjernvarme slipper du for investeringen til blandt andet centralkedel og tilslutningen fra værk til forbruger. Selve "værket" er hos dig som nærvarme-forbruger.

Med nærvarme får du ukompliceret og miljøvenlig varme i dit hus fra en effektiv luft-til-vand varmepumpe. Med en luft-til-vand varmepumpe får du en fuldautomatisk og miljøvenlig varmeløsning.

Varmepumpen opvarmer dit hjem og dit brugsvand så effektivt, at du typisk kan reducere dine varmeudgifter med op til 40 %. Når du skal have monteret en luft til vand varmepumpe kræver det, at du har et passende radiatorsystem og/eller gulvvarme.

Når luft-til-vand varmepumpen først er monteret, er det lige så nemt, som hvis du har fjernvarme. Varmepumpen er nemlig fuldautomatisk og kræver ingen daglig vedligeholdelse som f.eks. træpillefyret.

1. Det er billigt

For at få nærvarme skal du betale et engangsbeløb, som dækker medlemsskab af Nærvarmeværket a.m.b.a. samt efterfølgende køb af varmepumpen. Du bliver hermed andelshaver i NÆRVARMEVÆRKET a.m.b.a. Derefter betaler du aconto rater 4 gange årligt, der dækker et fast årligt service, løbende vedligehold af varmepumpen inkl. reservedele og FRI udskiftning når varmepumpen er udtjent efter 15-20 år. 

Din årlige faste aconto bidrag afhænger udelukkende af størrelsen på varmepumpen. 
Når varmepumpen efter 15-20 år er ved at være udtjent, monteres en ny uden yderligere omkostninger.

Energiaftalen fra juni 2020 fremmer den grønne omstilling ved at få ”grøn el” ind som opvarmning af ejendomme hvor der i dag er olie- og gasfyr samt træpille- og fastbrændselsfyr.
*) Standardhus på 130 m2 der bruger 18 MWh ~ 2.000 L olie om året. 

Købsprisen til varmepumpen er det eneste, du skal betale for at blive andelshaver i Nærvarmeværket og få monteret nærvarme med en luft-til-vand varmepumpe i din ejendom.

Beløbet dækker også fjernelse af dit eksisterende kedelanlæg (dog ikke skorsten og evt. olietank).

Du kan få din investering finansieret med en fordelagtig rente hos Resurs Bank.

2. Det er fællesskab

Får du nærvarme hos os, bliver du andelshaver i Nærvarmeværket og får dermed medbestemmelse og ejerskab i selskabet, ligesom det kendes fra vand- og fjernvarmeselskaber.

Ligesom ved fjernvarmeselskaber ”hviler Nærvarmeværket i sig selv” hvilket vil sige, at selskabet ikke skal tjene penge på varmesalg, men udelukkende sikre sine forbrugere den bedste og billigste varme nu og fremadrettet.

Du betaler kun for den varme du bruger via strøm til eget elselskab, mens Nærvarmeværket står for alt andet til varmepumpen som bl.a. installation, vedligeholdelse, service og drift.

3. Det er grønt

Har du et gammelt oliefyr, så udleder du årligt op til ca. 6 tons CO2. Ved at skifte til en luft-til-vand varmepumpe vil du reducere udslippet til det halve. Desuden vil du bruge langt mindre strøm på at opvarme brugsvandet, da varmepumpen bruger meget lidt energi på at opvarme vandet.

Læs desuden mere om nærvarme i vores FAQ her.

Skift til nærvarme

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du skifter til en løsning med luft-til-vand varmepumpe? Vi er altid klar til at give dig et realistisk og uforpligtende tilbud.
Vi tilbyder vores koncept til boliger på Djursland.

Kontakt os for at høre mere.

Få nærvarme

Ring til os på telefon 4048 4399 og få mere at vide…