Luft-til-vand varmepumper: Nærvarme – oliefyrets afløser

Sådan virker nærvarme

Kernen i nærvarme er en yderst energivenlig og effektiv luft-til-vand varmepumpe, der enten erstatter dit oliefyr eller supplerer en eksisterende fastbrændselsløsning. Varmepumpen består af en inde- og en udedel, der henter varmen ud af luften og i et slags »omvendt køleskab« effektivt omsætter energien til varmt vand i dit eksisterende centralvarmeanlæg.

Vil du vide mere om Nærvarmeværket? Klik her.

 

Sådan ser en nærvarme varmepumpe ud

Udviklingen af højeffektive og støjsvage varmepumper har været eksplosiv de senere år. Anlæggene er blevet mindre og har fået et markant designløft, så de i dag kan indpasses i alle inde- og udemiljøer, uden at skæmme.

Afløs oliefyret

Nærvarme-varmepumpen er oliefyrets ideelle afløser.

Når vi monterer din nye luft-til-vand varmepumpe, piller vi samtidig dit gamle oliefyr ned og fjerner det (gælder ikke skorsten og olietank).

Læs her om Sofie og Dennis, der skrottede deres oliefyr og blev tilfredse andelshavere i Nærvarmeværket.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal vælge at lease, leje, købe eller blive andelshaver af en varmepumpe, så kan du blive klogere på nogle fordele og forskelle her

Nærvarme er let, billigt og grønt

Tre fordele ved nærvarme

Nærvarme er varme med de samme fordele, som du kender det fra fjernvarme. Nærvarmeværket tilbyder nærvarme uden for fjernvarmeområder. I forhold til fjernvarme slipper du for investeringen til blandt andet centralkedel og tilslutningen fra værk til forbruger. Selve "værket" er hos dig som nærvarme-forbruger.

Med nærvarme får du ukompliceret og miljøvenlig varme i dit hus fra en effektiv luft-til-vand varmepumpe. Med en luft-til-vand varmepumpe får du en fuldautomatisk og miljøvenlig varmeløsning.

Varmepumpen opvarmer dit hjem og dit brugsvand så effektivt, at du typisk kan reducere dine varmeudgifter med op til 40 %. Når du skal have monteret en luft til vand varmepumpe kræver det, at du har et passende radiatorsystem og/eller gulvvarme.

Når luft-til-vand varmepumpen først er monteret, er det lige så nemt, som hvis du har fjernvarme. Varmepumpen er nemlig fuldautomatisk og kræver ingen daglig vedligeholdelse som f.eks. træpillefyret.

1. Det er billigt

For at få nærvarme skal du betale et engangsbeløb, som dækker indskud i Nærvarmeværket a.m.b.a. Derefter betaler du aconto rater fire gange årligt, der dækker over energien, du bruger samt faste bidrag.

Din årlige ydelse vil variere alt efter dit varmeforbrug og dermed el-forbrug. Når varmepumpen efter 15-20 år er ved at være udtjent, monteres en ny uden yderligere omkostninger.

Det koster nærvarme

*) Standardhus på 130 m2 der bruger 18 MWh ~ 2.000 L olie om året. 

Investeringsbidraget for at blive andelshaver i Nærvarmeværket er det eneste, der opkræves for at få monteret nærvarme med en luft-til-vand varmepumpe i din ejendom.

Beløbet dækker også fjernelse af dit eksisterende kedelanlæg (dog ikke skorsten og evt. olietank), samt salg af energibesparelsen ved konvertering til varmepumpe.

Du kan få din investering finansieret med en fordelagtig rente hos Resurs Bank.

2. Det er fællesskab

Får du nærvarme hos os, bliver du andelshaver i Nærvarmeværket og får dermed medbestemmelse og ejerskab i selskabet, ligesom det kendes fra vand- og fjernvarmeselskaber.

Ligesom ved fjernvarmeselskaber ”hviler Nærvarmeværket i sig selv” hvilket vil sige, at selskabet ikke skal tjene penge på varmesalg, men udelukkende sikre sine forbrugere den bedste og billigste varme nu og fremadrettet.

Du betaler kun for den varme, du bruger, mens Nærvarmeværket står for alt andet til varmepumpen som bl.a. installation, vedligeholdelse, service og drift.

3. Det er grønt

Har du et gammelt oliefyr, så udleder du årligt op til ca. 6 tons CO2. Ved at skifte til en luft-til-vand varmepumpe vil du reducere udslippet til det halve. Desuden vil du bruge langt mindre strøm på at opvarme brugsvandet, da varmepumpen bruger meget lidt energi på at opvarme vandet.

Læs desuden mere om nærvarme i vores FAQ her.

Skift til nærvarme

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du skifter til en løsning med luft-til-vand varmepumpe? Vi er altid klar til at give dig et realistisk og uforpligtende tilbud.

Kontakt os for at høre mere.

For mere information, kan du downloade vores brochure: Nærvarme – Oliefyrets afløser

Varmepumpe indenfor i hus
Varmepumpe udenfor hus

Få nærvarme

Ring til os på telefon 4048 4399 og få mere at vide…