Om Nærvarmeværket

Nærvarmeværket a.m.b.a. er stiftet i foråret 2018 for at sikre boligejere uden for fjernvarmeområder moderne og miljøvenlig opvarmning gennem luft-til-vand varmepumper, der er til at betale. Initiativet har vakt opsigt i branchen, og det er lykkedes værket at få nogle yderst favorable vilkår med nogle af de toneangivende producenter af varmepumpeanlæg.

Nærvarmeværket drives i et samarbejde med de to selvstændige andelsselskaber Trustrup-Lyngby Varmeværk og Trustrup-Lyngby Vandværk, hvilket giver yderligere stordriftsfordele.

 

Nærvarme i hele landet

Nærvarmeværket har lavet en samarbejdsaftale med HS Tarm A/S, der producerer og leverer luft-til-vand varmepumper via en lang række autoriserede forhandlere, der dækker hele Danmark.

Find din lokale nærvarme-installatør her.

 

Andelsselskab

Nærvarmeværket a.m.b.a. er et andelsselskab, der suverænt er ejet af andelshaverne, helt på samme måde som fjernvarmeselskaber typisk er organiseret. Det giver ejerne en lang række fordele som reel indflydelse, lavere gennemskuelige priser og en sund fælles økonomi, blandt andet fordi der ikke er ejere, der skal tjene på selskabet.

 

Formål med Nærvarmeværket

Nærvarmeværkets vedtægter

Nærvarmeværkets betingelser

Få nærvarme

Ring til os på telefon 4048 4399 og få mere at vide…